ISO »

פניה מהירה

שם
*
דוא”ל
טלפון
*
הערות

הסמכות

מעלות לזריחה מעלות שלושה תקני ISO
9001 לאיכות , 14001 לאיכות סביבה, 18001 לבטיחות ולגיהות. ההסמכה מבוצעת אחת לשנה על ידי מכון IQC ומתיחסת לייצור פלסטיק ושיווק מוצרי פלסטיק מתוחכמים בהזרקה כולל הדפסה, הטבעה בחום, צביעה דקורטיבית ומוליכה וביצוע הרכבות".
זריחה מעלות בעלת תו הזהב לאיכות .
להלן רשימת הקישורים להסמכות השונות

תעודת הזהב
ISO 14001-2004 - עברית

ISO 14001-2004 - אנגלית

ISO 9001-2008 -  עברית

ISO 9001-2008 -  אנגלית

OHSAS 18001-2007

 

 

אלקטו גליללאלקטו גליל מערך אבטחת איכות הכוללים תקן ISO9001-2000 לניהול איכות, תקן ISO14001 לניהול סביבתי, תקן OHSAS 18001 לניהול בטיחות וגהות בתעסוקה ו AS9100 תקן תעופה וחלל לחברה וכן עובדים המוסמכים לעבודה עפ"י תקני ה IPC 610 C. IIPC620D וכן מערך הדרכה המרענן ומסמיך לתקנים אלו . אלקטו גליל בעלת תו הזהב לאיכות ומאושרת STS .
להלן רשימת הקישורים להסמכות השונות ומדיניות

תו הזהב
ISO9001-2008 EN 9104:2006ISO14001-2007
OHSAS 18001-2007
AS9100
מדיניות האיכות
מדיניות בטיחות וגהות
מדיניות אחריות חברתית

 


מטאליטקISO9001:2008