AUTOMOTIVE

יצור מתנעים למנועים כמו גם מיכשור לרכבים מצריך ידע טכנולוגי, היצע מגוון של חומרי גלם ודיוק מירבי.

ממנועים קטנים למיכשור חדשני ועד מנועי אניות ואסדות העובדים בזרמים חשמליים גבוהים מאוד, זריחה ממספקת מומחיות יוצאת דופן לתכנון, יצור והרכבה.

אנחנו משלבים מתכות, חומרי פלסטיק ייחודיים וחזקים ומעגלים חשמליים לייצור המבוקש.

media

let_us_help_you